Ponúkame poistenie cez tieto spoločnosti. Možnosť aj havarijného poistenia, pripoistenia čelného skla, stret so zverou, pripoistenie posádky vozidla, živelné pohromy.